Wojciech Wójtowicz

Tłumacz przysięgły języka francuskiego

 
Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka francuskiego uzyskałem, zdając pomyślnie egzamin na tłumacza przysięgłego organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozytywny wynik egzaminu stanowił nie tylko zwieńczenie wielomiesięcznych przygotowań, lecz był również potwierdzeniem kwalifikacji językowych a także merytorycznych, które zdobywałem przez wiele lat.

Usługi w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych, pisemnych i ustnych,  świadczę  na  mocy  dyplomu   przyznanego przez  Ministra  Sprawiedliwości  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Moja oferta  obejmuje  zarówno  tłumaczenie  polskich
i francuskich dokumentów wymagających przekładu uwierzytelnionego (umowy, dokumenty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, świadectwai dyplomy, dokumenty na potrzeby sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej itp.) jak i tłumaczenie ustne czynności notarialnych i procesowych (na żądanie sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej).

Mieszkam w miejscowości Zielonki, tuż przy granicy Krakowa, co pozwala mi sprawnie świadczyć usługi tłumacza przysięgłego na terenie samego Krakowa jak i Małopolski.  Klientom, którzy nie mogą  dostarczyć  pod  mój adres dokumentów  do  przetłumaczenia  lub   odebrać   przełożonych  już  tekstów,  oferuję  możliwość  ich  dowiezienia
w ustalone miejsce w dogodnym dla klienta terminie. W swojej działalności tłumacza przysięgłego nie ograniczam się jednak do obszaru Krakowa czy województwa małopolskiego, świadcząc usługi na terenie całego kraju i poza jego granicami. Jestem mobilny: dojazd na miejsce wykonania zlecenia, na  terenie  Krakowa i poza nim, nie stanowi dla mnie żadnego  problemu. Przekładam  zarówno długie  teksty,   wymagające  wielodniowej  pracy,  jak i dokumenty w trybie ekspresowym, z kilkugodzinnym terminem realizacji zlecenia. Wykonuję również pilne zlecenia w zakresie tłumaczeń ustnych, z realizacją nawet w dniu złożenia zamówienia.

Myślę, że powyższe cechy przekonają Państwa do skorzystania z moich usług, gwarantując ich odpowiednią jakość.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.

 

 Pobierz plik Zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięglych
   
 Pobierz plik Świadectwo do nabycia uprawnień wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

 

Wersja mobilna