Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Jak i kiedy rozpocząć karierę tłumacza przysięgłego?

Osoby chcące wykonywać pracę, która dawałaby możliwość bieżącego kontaktu z językiem obcym, mogą zdecydować się na karierę tłumacza przysięgłego. Taka ścieżka z całą pewnością daje kandydatowi niekończące się możliwości rozwoju oraz zdobywania nowej wiedzy. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż do osiągnięcia celu niezbędne staje się spełnienie określonych wymagań. Jak to wygląda w praktyce? Czy wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego może być atrakcyjnym i przyszłościowym kierunkiem rozwoju własnej kariery?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zawód tłumacza przysięgłego wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Każdy przekład musi bowiem zostać opatrzony podpisem oraz osobistą pieczęcią. Elementy te mają dać pełną gwarancję bezpieczeństwa interesów klienta. Co więcej, jeśli tłumaczenie nie zostanie wykonane w profesjonalny sposób, wówczas klient może żądać zadośćuczynienia za poniesione przez siebie straty. Codzienna praca tłumacza opiera się na wykonywaniu różnego rodzaju przekładów. Najczęściej tłumaczone są dokumenty urzędowe, w postaci umów, pełnomocnictw, zaświadczeń, aktów urodzenia lub testamentów. Tłumaczenia przysięgłe honorowane są przez urzędy i instytucje prawne.

Kariera tłumacza przysięgłego

Aby zostać tłumaczem przysięgłym francuskiego w Krakowie należy spełniać określone wymagania. Niezbędne będzie posiadanie polskiego obywatelstwa, obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub na zasadach wzajemności obywatelstwa innego państwa. Dodatkowo należy być absolwentem magisterskich studiów filologicznych lub studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń, w przypadku gdy kandydat posiada tytuł magistra z innej dziedziny. Tłumacz musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być karany za przestępstwa umyślne, skarbowe, a także nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Procedura nadawania uprawnień tłumacza przysięgłego wiąże się z koniecznością zdania egzaminu. Osoby spełniające warunki formalne mogą zgłosić chęć uczestnictwa w egzaminie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Całość składa się z części pisemnej oraz ustnej. Kandydat dokonuje przekładów z języka polskiego na język obcy oraz na odwrót. W trakcie trwania egzaminu pojawia się również tłumaczenie konsekutywne, czyli tekstu odtwarzanego lub odczytywanego w języku polskim na język obcy. Po pozytywnym ukończeniu wszystkich etapów następuje złożenie przysięgi, otrzymanie pieczęci oraz wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych, która prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości. Od tego momentu tłumacz przysięgły będzie mógł wykonywać swoją pracę.

Decydując się na taką drogą zawodową warto posiadać również odpowiedniego predyspozycje. Zawód wiąże się  bowiem z dużą odpowiedzialnością, koniecznością ciągłego rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji. Oprócz doskonałej znajomości języka obcego przyda się doskonała organizacja pracy, umiejętność koncentracji na ważnych zadaniach oraz szeroko rozumiana wiedza ogólna, która pozwoli trafnie zinterpretować kontekst kulturowy lub historyczny. 

Czy warto?

Czy zawód tłumacza przysięgłego będzie dobrym wyborem dla osób, które w praktyczny sposób chciałyby skorzystać ze znajomości języka? Choć taka ścieżka kariery jest niezwykle wymagająca, jednak bez wątpienia potrafi przynieść wiele radości i satysfakcji. Coraz większa otwartość na świat, inne kultury, otwarcie nowych rynków pracy dla Polaków, rozwój turystyki międzynarodowej, współpraca firm na arenie międzynarodowej i członkostwo w Unii Europejskiej sprawiają, że zawód z całą pewnością jest przyszłościowy. Prognozy są więc bardzo obiecujące, gdyż każdego roku odnotowywany jest wzrost wartości globalnego rynku translatorskiego. 

 

« powrót do listy

Wersja mobilna