Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Proces tłumaczenia - opis

Pomoc tłumacza przyda się w wielu sytuacjach. Jeśli chodzi o sam proces tłumaczenia, może być on zróżnicowany. Dokonuje się bowiem dwóch rodzajów tłumaczeń - ustnego oraz pisemnego. W pierwszym przypadku tłumacz staje przed ogromnym wyzwaniem, przekład ustny wymaga umiejętności wykonywania kilku zadań jednocześnie, a także wymusza duże skupienie. Tłumaczenia pisemne są wolniejszym procesem. W tym przypadku należy jednak wykazać się doskonałą precyzją. Wymagana jest perfekcyjna znajomość słownictwa, ale także szeroka wiedza ogólna, znajomość kontekstu kulturowego, a nawet miejscowych zwyczajów i obowiązujących przepisów. Jak zatem wygląda proces tłumaczenia i czym się charakteryzuje? W czym może pomóc tłumacz francuskiego w Krakowie?

Właściwe zrozumienie treści to podstawa dobrego tłumaczenia

Choć wydaje się to oczywiste, tłumacz powinien bardzo dobrze zapoznać się z tekstem źródłowym. W teorii nie sprawia to większego problemu osobom, które biegle posługują się językiem obcym, posiadają szeroki zasób słów i potrafią stosować je w danym kontekście. Warto jednak mieć na uwadze, że przekazane do tłumaczenia treści, mogą obejmować swoim zakresem bardzo specjalistyczne dziedziny. Tłumaczone mogą być bowiem instrukcje, umowy lub różnego rodzaju materiały o charakterze marketingowym. Z uwagi na to zdarza się, iż sięgnąć trzeba do fachowej terminologii oraz dodatkowych informacji dostarczonych przez zamawiającego. 

Etapy tłumaczenia tekstu

Proces związany z tłumaczeniem tekstu jest kilkuetapowy. Oprócz perfekcyjnej znajomości języka wymagana jest także umiejętność właściwego zaplanowania i realizacji poszczególnych zadań. Po zapoznaniu się z przekazanym przez klienta materiałem, wykonywany jest wstępny szkic tłumaczenia. Szczególna uwaga zwracana jest przede wszystkim na aspekty związane z zachowaniem właściwej stylistyki i zasad gramatycznych. Na tym etapie pracy warto także współpracować z klientem w celu zachowania jak największej spójności oraz sensu tekstu źródłowego. Jest to szczególnie ważne przy dokonywaniu tłumaczeń treści o specjalistycznym charakterze.

Kiedy szkic będzie już gotowy przechodzi się do następnego etapu pracy. Tłumacz dokonuje szczegółowej analizy całości pracy pod kątem ujawnienia ewentualnych błędów. Treść powinna zostać przetłumaczona w sposób merytoryczny oraz nie może zawierać literówek i błędów gramatycznych. Jednocześnie należy zadbać o odpowiednie formatowanie. Teksty biznesowe warto dostosować do wytycznych identyfikacji wizualnej firmy. Jednocześnie w każdym przypadku wykorzystana musi zostać spójna czcionka oraz zachowany jednolity wzór szaty graficznej.

Gotowa praca finalnie trafia w ręce klienta, który ma możliwość zapoznania się z tłumaczeniem oraz dokonania oceny prawidłowości jego wykonania. Rzetelne tłumaczenie treści jest więc stosunkowo długim procesem, który wymaga sporej precyzji, a często także licznych poprawek, które kończą proces profesjonalnego przekładu. Tłumacz francuskiego w Krakowie sprawdzi się w realizacji zróżnicowanych zleceń, dając gwarancję wysokiej jakości tłumaczenia, które klient otrzyma zawsze na czas.

« powrót do listy

Wersja mobilna