Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Tłumacz przysięgły języka francuskiego - jakie ma uprawnienia?

Tłumaczem przysięgłym nie może być osoba, która dopiero skończyła studia i może pochwalić się świeżo obronionym magistrem. Aby móc pracować i tłumaczyć dokumenty urzędowe, należy zdać egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego, który jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. We wcześniejszym wpisie przedstawiliśmy charakterystykę tłumacza przysięgłego – dziś z kolei omówimy zakres jego obowiązków.

Dlaczego warto tłumaczyć dokumenty na język francuski?

Zacznijmy jednak od tego, dlaczego w ogóle warto tłumaczyć swoje dokumenty na język francuski. Przecież nie od dziś wiadomo, że wszyscy mówią po angielsku. I o ile to prawda, że poprzez swoją łatwość, angielski został uznany za język międzynarodowy, tak znamienne jest, że w wielu krajach anglojęzycznych, to język francuski jest drugim nauczanym językiem w szkołach.

Język francuski jest językiem ojczystym dla około 80 milionów ludzi na świecie. A w całej populacji posługuje się nim aż 220 miliony osób, co ustanawia go jako 3 najpopularniejszy język na ziemi. W dodatku jest językiem urzędowym nie tylko we Francji, ale również w Belgii, Luksemburgu, Kanadzie, w części krajów afrykańskich, jak Demokratyczna Republika Konga, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Również takie instytucje jak Unia Europejska, NATO oraz ONZ uznają go za język urzędowy.

A to znaczy, że z wymogiem przetłumaczonych dokumentów na język francuski spotkamy się w wielu miejscach, które niekoniecznie się z nim kojarzą.

Jakimi dokumentami zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły języka francuskiego zajmuje się przekładem takich dokumentów jak:

  • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu – w zależności od potrzeb tworzony jest odpis pełny lub skrócony,
  • Dokumentację potwierdzającą wykształcenie, posiadane doświadczenie czy kwalifikacje zawodowe,
  • Dokumenty finansowe – m.in. faktury, sprawozdania, wyciągi finansowe, raporty czy formularze podatkowe,
  • Dokumentację prawną – jak ustawy, rozporządzenia czy statuty,
  • Dokumenty urzędowe – testamenty, akty notarialne, opinie prawne, poręczenia czy pełnomocnictwa,
  • Umowy – jak umowa o pracę, umowy zlecenie, umowy spółek handlowych, ubezpieczenia, pożyczki, 
  • Odpisy – z Księgi Wieczystej oraz z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Dokumenty samochodowe – prawo jazdy, dowód rejestracyjny, umowy kupna i sprzedaży,
  • Zaświadczenia oraz orzeczenia – zaświadczenie o stanie cywilnym, zameldowaniu, niekaralności, zaświadczenie lekarskie.

Tłumacz przysięgły ma również obowiązek wykonania tłumaczenia dotyczącego postępowania sądowego. Takie tłumaczenia wykonuje się na wezwanie sądu, prokuratora, policji lub innych organów administracji rządowej. Odmowa wykonania takiego tłumaczenia może zostać złożona tylko w szczególnych przypadkach i poparta rzeczową argumentacją.

« powrót do listy

Wersja mobilna