Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Tłumaczenie na język francuski - jak wygląda tłumaczenie pisemne od zaplecza?

Tłumaczenie pisemne to złożony proces. Aby efekt był w pełni zadowalający, pracę nad tekstem rozkłada się na czynniki pierwsze. Wieloetapowe działanie zapewnia lepszą jakość tłumaczenia, pozwala na bieżąco weryfikować ewentualne błędy i od razu je poprawiać. Wbrew pozorom przyspiesza realizację usługi. Jak wygląda tłumaczenie od strony technicznej?

Aby jak najlepiej zobrazować schemat kolejnych czynności, posłużymy się przykładem. Na potrzeby tego artykułu przyjmijmy, że pisemny przekład tekstu przygotowuje tłumacz języka francuskiego.

Ustalenia z klientem

Każde tłumaczenie poprzedzają ustalenia z klientem. Dzięki wytycznym można przygotować tekst w 100% odpowiadający jego oczekiwaniom, dopasować usługę do jego potrzeb.

Czytanie tekstu w oryginale

Co potem? Tłumacz czyta tekst dostarczony przez klienta. Żeby przygotować dobry przekład, trzeba poznać całościowy sens tekstu, jego wydźwięk i kontekst. Poza tym zapoznanie się z dostarczoną treścią pomaga ocenić jej stopień trudności i w razie potrzeby pogłębić wiedzę z danej dziedziny. W czasie lektury zaznacza się też trudniejsze fragmenty bądź terminy, które będą wymagały konsultacji ze specjalistą.

Określenie koncepcji i gromadzenie pomocy naukowych

Po zapoznaniu się z tekstem przychodzi czas na ustalenie koncepcji działania, rozwiązanie ewentualnych problemów i rozwianie wątpliwości. Na tym etapie gromadzi się pomoce naukowe, które mają pomóc lepiej zrozumieć zagadnienie, któremu poświęcono tekst.

Dekodowanie i kodowanie na język docelowy

Dekodowanie tekstu to etap poznawczy, polegający na analizie i interpretacji kolejnych fragmentów w celu zrozumienia jego ogólnego znaczenia. Czynność wymaga doskonałej znajomości języka źródłowego, w tym przypadku francuskiego, i panujących w nim zasad, jak również dobrego obeznania w kulturze kraju, gdzie francuski stanowi język urzędowy. Po dekodowaniu następuje kodowanie tekstu na język docelowy przy uwzględnieniu kontekstu kulturowego i specyfiki branży, której dotyczy dokument/utwór.

Konsultacje, korekty i poprawki

Tłumacz języka francuskiego gotowy tekst poddaje korekcie i redakcji. Zdania dopracowuje się, by ładnie brzmiały stylistycznie, a cały tekst ugładza się, aby był przyjemniejszy w odbiorze. Żeby wyeliminować ewentualne błędy merytoryczne i znaczeniowe, treść konsultuje się ze fachowcem z branży bądź klientem. W razie zastrzeżeń nakłada się poprawki i ponownie przesyła tekst do weryfikacji. Akceptacja ostatniej wersji tłumaczenia jest równoznaczna z zakończeniem realizacji zlecenia.

« powrót do listy

Wersja mobilna