Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Tłumaczenie techniczne z języka francuskiego

Tłumaczenie techniczne to jeden z przykładów tłumaczenia specjalistycznego. Tłumaczenie specjalistyczne to przekładu tekstu, który dotyczy wąskiej i precyzyjnie zdefiniowanej dziedziny zawodowej. Doskonałym przykładem są teksty techniczne, gdzie decydujące znaczenie ma znajomość terminologii stosowanej w danej dziedzinie. Oczywiście nie wymagajmy, by tłumacz przekładający tekst z języka francuskiego o specyfice budowy okrętu był doświadczonym pracownikiem stoczni. Tłumacze językowi to lingwiści, którzy zawsze mogą zasięgnąć porady od specjalistów z danej dziedziny. Taka porada najczęściej jest w zakresie stosowanej terminologii, problematyki oraz żargonu charakterystycznego dla danej grupy zawodowej. Dobry tłumacz, oferujący rzetelny przekład np. z języka francuskiego z pewnością skwapliwie skorzysta z takiej porady podnosząc jednocześnie jakość swoich usług.

Rzetelnie przetłumaczony tekst techniczny musi zachować swój styl, charakter i przesłanie. Bardzo istotna jest również tzw. wieloznaczność wyrazów, która w przypadku tłumaczeń technicznych jest bardzo niepożądana.

Tłumacząc teksty specjalistyczne nierzadko natrafia się na sytuację w której spotyka się wyrazy nie posiadające swojego odpowiednika w drugim języku. Umiejętność znalezienia ekwiwalentu jest kolejną cechą dobrego tłumacza języka francuskiego. Przechodząc do końca, nie sposób tłumaczyć tekstów specjalistycznych w języku francuskim bez znajomości różnorodnych symboli czy znaków specjalnych charakterystycznych dla języka francuskiego. Tylko wówczas, przy zachowaniu odpowiedniej dokładności w przekładzie tekstu oraz precyzji w doborze słów wykonany przekład będzie na odpowiednio wysokim poziomie, wręcz niezbędnym przy tłumaczeniach technicznych.

« powrót do listy

Wersja mobilna