Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Współpraca z niezależnym tłumaczem czy z biurem tłumaczeń?

Oferta usług tłumaczenia tekstów i dokumentów z języka francuskiego oraz na język francuski jest dziś bardzo bogata. Chętnych na wykonanie tego typu zleceń możemy podzielić na biura tłumaczeń oraz tłumaczy niezależnych. Zakładając że obie strony w jednakowym stopniu posiadają stosowne kompetencje a także referencje od swoich klientów, nasuwa się pytanie z czyich usług powinniśmy skorzystać ? To w dużym stopniu zależy od charakteru naszego zlecenia. 

Współpraca bezpośrednio z tłumaczem języka francuskiego

Niezależnie czy potrzebujemy przetłumaczyć dokumenty urzędowe, czy przetłumaczyć tekst na stronę internetową współpraca z tłumaczem niezależnym daje możliwość bezpośredniego kontaktu. W przypadku powtarzających się zleceń daje to pewność, że tłumaczenia są wykonywane spójnie, zarówno w kwestii stylu oraz użytej terminologii. Nie bez znaczenia jest szersze zrozumienie kontekstu tłumaczonych materiałów przez tłumacza. Współpraca bezpośrednia umożliwia chociażby łatwiejsze powiązanie faktów związanych z historią firmy. Wraz z upływem czasu taka współpraca owocuje większym zaangażowaniem oraz np. poszerzoną wiedzą z zakresu oferowanych przez zleceniodawcę produktów lub usług. Możliwość kontaktu działa w obie strony, ułatwiając tłumaczowi wyjaśnienie wszelkich niejasności w tekście źródłowym. Ma to fundamentalne znaczenie dla jakości usługi tłumaczenia. 

Tłumaczenia przez biuro tłumaczeń

 Właściwie to są dwa główne powody kiedy powinniśmy się zwrócić do biura tłumaczeń. Po pierwsze gdy tłumaczony materiał jest bardzo obszerny i wykracza poza zakres możliwości jednego tłumacza. I drugim powód - tłumaczenie potrzebujemy wykonać w kilku wersjach językowych. Biuro tłumaczeń w obu przypadkach korzysta z usług wielu tłumaczy - najczęściej na zasadzie podwykonawstwa. Dobrze zorganizowane biuro wykonuje od razu korektę tekstu i dba o spójność używanej terminologii w tłumaczonych dokumentach. Najczęściej oznacza to jednak wyższą cenę takich usług w stosunku do tych wykonanych przez tłumaczy indywidualnych. 

« powrót do listy

Wersja mobilna