Wojciech Wójtowicz
« powrót do listy

Tłumaczenie zwykłe a tłumaczenie przysięgłe

Często klienci pytają o różnice pomiędzy tłumaczeniem zwykłym języka francuskiego a tłumaczeniem poświadczonym (inaczej zwanym uwierzytelnionym lub przysięgłym). Krótko przedstawimy najważniejsze różnice pomiędzy nimi.

Tłumaczenie zwykłe języka francuskiego

Efektem wykonanej pracy tłumacza języka francuskiego (w przypadku tłumaczenia zwykłego) jest plik w dowolnym formacie tekstowym, prezentacja multimedialna lub plik w formacie pdf. Niekiedy wynikiem jest tabela składająca się z dwóch kolumn (tekst źródłowy oraz przetłumaczony). Dzięki takiej prezentacji nawet osoby nie znające języka francuskiego będą mogły bezproblemowo wykorzystać przetłumaczone teksty np. do budowy strony internetowej. Dodatkowo tekst tłumaczenia zwykłego może być odpowiednio dopasowany wg. życzeń zlecającego. To co także odróżnia tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia poświadczonego to cena i czas realizacji usługi. Tłumaczenie zwykłe może wykonać osoba doskonale znająca język francuski a dodatkowym atutem będzie jeśli dobrze zna tłumaczoną tematykę. 

Tłumaczenie przysięgłe języka francuskiego

Tłumaczenie uwierzytelnione dotyczy głównie spraw urzędowych, sądowych itp. Może być wykonane przez tłumacza, który oprócz ukończenia kierunkowych studiów zdał egzamin oraz złożył ślubowanie przez Ministrem Sprawiedliwości. Po przejściu tej procedury tłumacz otrzymuje swoją własną indywidualną pieczęć, którą oznacza wykonane przez siebie tłumaczenia. Tradycyjnie zlecone tłumaczenie przysięgłe Zleceniodawca otrzymuje w formie papierowej. Układ treści takiego tłumaczenia (w przeciwieństwie do tłumaczenia zwykłego) jest ściśle określony. Tłumaczenie może zawierać tekst, tabele, podpis oraz indywidualną pieczęć tłumacza uwierzytelnionego. W dobie coraz większego dostępu do usług elektronicznych istnieje także możliwość zlecenia tłumaczenia przysięgłego online. Papierowy oryginał takiego tłumaczenia może być następnie dostarczony poprzez firmę kurierską. Zasady wyceny tłumaczenia uwierzytelnionego są nieco inne niż w przypadku tłumaczenia zwykłego. Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego za jedną stronę tłumaczenia uznaje się 1125 znaków ze spacjami. Czas oczekiwania na wykonanie tłumaczenia przysięgłego jest z reguły nieco dłuższy.

« powrót do listy

Wersja mobilna